aheologija kolekcionarstvo istorija mali oglasi internet aukcije forum chat knjiga gostiju zanimljivosti svetske misterije
   
  Arheologija
  I L I R I J A
 
Iliri i njihova istorija je u stvari istorija danasnjeg naroda Dinarske zone (Zapadni Balkan) koji nije Slovenskog porijekla vec upravo Ilirskog.

   Dinarsku zonu obuhvata kontinentalna Dalmacija, Dalmatinska Zagora, Konavle, Lika, Kordun, Banija, Hercegovina, Bosna, Crna Gora, Raska ili Sandjak, Sumadija, Pomoravlje, Sjeverna Albania, Kosovo i Metohija i danasnja Rep. Makedonija.   Ukratko Dinarska zona je podudarna geografski sa drevnom Rimskom provincijom zvana Dalmatia koja je bila jedna od provincija Ilirikuma dok je druga bila Panonia i koja je obuhvatala danasnje zone poput Slavonije, Zagorja, Vojvodine i pola Madjarske (zapadno od Dunava).   Provincija Dalmacija je obuhvatala zonu juzno od Save i Kupe, zapadno od Velike Morave zatim granica je isla Kosovom i juzno do rijeke Drima u sjevernoj Albaniji i centar joj je bila Skodra ili danasnji Skadar.

  Iliri su bili kongoleracija naroda i mogu se podijeliti na vise grupa kao sto su juzna (helinisticka), sjeverna (istria, pod italskim uticajem) i centralna/sjeverna (poput Dalmata, Japoda i Panonaca). Kulturno i civilizaciono gledano juzna grupa je bila daleko ispred ostale dvije a posebno nad centralno/sjevernom (koja nije imala srecu da ima niti Grcku niti Italiju u blizini).


  Helenski
Dorjani
nastanjuju Iliriju od prije 2000 PNE. Iliri su zborili Helenskim jezikom a nakon dolaska Rimljana Latinski jezik je postao dominantan u zapadnom i primorskom dijelu Ilirije. Veza izmedju Dorjana i juznih Ilira postoji recimo u cinjenici da prvi zapisani vladar Ilira se zvao Hyllus koji u Helenskoj mitologiji prestavlja i sina Heraklidisa (Herkulesa) koga su Dorjani gledali kao svoga pretka a svoju invaziju Grcke su zbog toga imenovali 'povratak Heraklidisa'.

   Crna Gora je najcistija Ilirska rasna zona dok je najcistiju Dorjansku rasnu zonu prestavlja pleme
Sfakia koje zivi u jugozapadnom dijelu ostrva Kriti i koji su potomci Dorjanske invazije Grcke koja se desila oko 1000 PNE i koja je dosla iz pravca Makedonije i Ilirije.   U knjigi pod nazivom 'Rasi Evrope' (napisane 1939) veliki rasni antropolog Charleston Stevens Coon jasno je uporedio Crnogorce sa Sfakia.   Crnogorci u svom govoru koriste na hiljade Helenskih rijeci
koje su najvise povezane sa selom i kucom.   Cak je i ime Crnogorske nacijonalne igre 'oro'  porijeklom od helenske rijeci 'horo' koja znaci  igrati.


  Veliki broj
vaznijih toponima
su neslovenskog porijekla ( Helenskog ili Latinskog porijekla ).

  Vrijedi napomenuti da su Iliri koji su govorili Latinski jezik imali svoj Dalmatski dijalekat.

  Sve navedene Dinarske zone su kulturno i rasno najsrodnije Crnogorcima nego sto bi bile zonama poput Vojvodine , Zagorja , Slavonije  ili Srednje Albanije.  


  Gledano kroz
rasnu anropologiju
narod Dinarske zone je svrstan u Dinarsku rasnu grupu koja je dio Mediteranske rase.  Pravi Sloveni su svrstani u takozvanu "Novodunavsku" grupu koja je dominantna u Ukrajini, Bjelorusiji, Poljskoj, zapadnoj Rusiji i ovaj tip se nalazi kod nas u Panoniji i Sloveniji ili na sjeveru  bivshe SFRJ (mada je kod nas u dinarizovanoj formi).   Novodunavska grupa je
stabilizobani blend Nordiske Dunavske grupe i semiorijentalnog Lagodana (time ime novodunavska). Dinarska grupa je nastala kao stabilizovani blend Mediteranaca i Alpinaca (2/3 prva grupa). Po navedenom je lako primijetiti da Dinarci i Novodunavci ne pripadaju cak ni istoj rasi stoga navedena informacija lako eliminise teoriju da su Dinarci Slovenskog porijekla. Isto tako nam govori da su se pravi Sloveni jedino kolonizovali Panoniju i Sloveniju a ni ovjde nijesu dominatni vec su mijesani a to nam objasnjava odakle zone ovdje sa imenima poput Slavonija or Slovenija.


                  
Rasna Zastupljenost   U istoj zoni bivse SFRJ u kojoj nalazimo Novodunavski tip (5%) takodje  nalazimo i drugu Mediteransku podgrupu zvanu "Norik" (10%) i koja se moze klasifikovati kao svjetlija varijanta Dinaraca. Ime Norik proizilazi iz imena drevne Rimske provincije po imenu Norikum (danasnja Austrija) dok su Noricani u stvarnosti depemgmentirani Dinarci.

  Dinarski tip prestavlja oko 75% stanovnistva bivse Jugoslavije  sto je procenat isti sa Albanijom. Kod nas Dinarci i Norik zajedno prestavljaju 85% populacije.   Na Jadranskom  primorju dominantan rasni elemenat cini takozvani  "zapadno - mediteranski"  tip  koji takodje nemaju veze sa Slovenima.   Ovaj rasni tip prestavlja oko 10% ukupnog stanovnistva bivse Jugoslavije i drugi je rasni tip po brojnosti zajedno sa rasnim tipom - Norikom (10%) i ispred Novodunavaca ili jednostavno SLOVENA (5%) .

   Interesantno je napomenuti da je Novodunavski tip mnogo prisutniji u Madjarskoj (35%) ili cak Ruminiji (20%) nego u bivsoj Jugoslaviji. Isti tip prestavlja  samo 20% Cehoslovacke gdje je Dinarski zastuplen sa 25% i to pretezno u zonu zvanu Moravska (u koji je dosao preko kolonizatora poput Transilvanskih Rumuna za vrijeme Austro-Ugarske).

  Da napomenem da Dinarski tip u razlicitim zemljama znaci razlicito porijeklo (na osnovu rasne antropologije i istorije dolazi se do zakljucka da su Iliri, Veneti iz sjeverne Italije kao i djelimice Dorjani, Makedonci i Frigijci svi bili Dinarske rase i time srodni jedni drugome).  Veneti iz Sjeverne Italije (koji su Iliri porijeklom) i  istoimeni Veneti tj Vendi iz istocne Evrope (Balticke rase) nijesu istog porijekla jer nijesu iste rase (niti imaju isti jezik niti istu kulturu) i sem imena nemaju slicnosti (takodje imena  se pojavljuju u dva vremenska razdovlja). Ime im je dato od strane Latina (Venetus na Latinskom znaci Plavo).


-U Madjarskoj, Moravskoj, SFRJ i Albaniji: Iliri
-Rumunija: Iliri u rimskim legijama
-Bugarska: Iliri u rimskim legijama
-Ukrajina: Uticaj preko Rumunije
-Grcka:
Dorjani, Makedonci
-Italija: najvise
Venecani ili Veneti
(NE
mijesati pojam sa 
Vendi
)


                      
D o r j a n i   Dorjanski Heleni nastanjuju Iliriju prije  2000 PNE a centri Dorjana su bili Epirus i Makedonija. Drevni pisac Strabo je kategorican da kultura, religija,nosnja, jezik juznih Ilira (i Vriga) je veoma srodan sa Epirotama i Makedoncima time jasno oznacavajuci da su juzni Iliri bili helenisticke prirode.

   Dorjani su  sebe zvali 'Makednos' sto na starohelenskom jeziku znaci 'visoki, ratoborni brdjanin' i Makedonija je dobila ime po njima. Druge Helenske nacije su bili  Mikenijani, Ionci, Aeolci, Ahejci, itd.    Dorjani su bili  veoma visoki i veoma ratoborni.  Drevne slike Dorjanskih Spartanaca imaju u njima ratnike sa tamnom kosom sa crvenkastim tonovima.  Dorjani  su imali plemenske zajednice, krvne osvete i gusle koje se na Helenskom zovu 'lyra'. (moguce je da je po liri je prozvana Ilirija koja se kao ime prvi put pojavljuje u 4 vijeku PNE). Po Helenskoj mitologiji ime Iliri potice preko sina Kadmusa i Harmonije - Illyriusa.  Vodja Dorjana je prestavljao u isto vrijeme i duhovnog i vojnog vodju.  Po  legendi Dorjani su dobili ime od jednoga od sinova Jelene (Eleni) koji se zvao Dorus.  Jedan dio Dorjana je napao juznu Grcku iz pravca Makedonije, juzne Ilirije i Epirusa u 12 - om  i 11- om  vijeku PNE.  U to vrijeme uzeli su ostrva Kriti, Dodekaneska i druga Egejska ostrva takodje i  Lakoniju, Argolis, i Korintos na poluostrvu Peloponezu. Slavna Sparta je osnovana od Dorjana.


   U Grckoj antickoj legendi Dorjanska invazija Peloponeza se desila oko 1104 PNE mada vecina sadasnjih istoricara podrzava tezu da se desila u 12 ,11  ili cak ranijem vijeku PNE. Navedena invazija se u drevnim  Helenskim legendama  zove 'Povratak Herkulesa'  posto se po legendi Dorjani gledaju kao potomci od Herkulesa ( ili Heraklidisa kako se originalno izgovara na Helenskom )..


                            
I l i r i


  Juzni Iliri (prvi originalni Iliri, Ardidejci, pripadaju juznim Ilirima) su potomci ranijih Dorjana i prvi put se pominju u istoriji pod tim imenom u 4 vijeku PNE.  Moderna istorija pominje da se prvi vladar Ilira zvao Hylus ( cita se ' Hilis' ) koji je zivio oko 12 vijeka PNE. Njegovo ime je identicno sa imenom jednog od glavna tri Dorjanska plemena koja su napala juznu Grcku iz pravca Makedonije i Ilirije u istom vremenskom periodu (12,11 vijek PNE ).  Drevni Makedonci su smatrali Ilire i Tracane kao bliske i srodne narode.


  U Rimskim spisima iz 2 vijeka PNE Ilirija (vrijeme Rimsko-Ilirskih ratova) kojom je tada vladala kraljica Teuta (izgovara  se 'Tefta' i prestavlja staro Helenesko ime) je nazvana pulu-helenskom zemljom zato sto iako je narod govorio Helenski kultura je bila daleko ispod nivoa Atinske. U Anticka vremena Helenizam je podrazumijevao Helenski jezik i razvijenu kulturu sto je jedan od razloga zasto je pred-aleksandrova Makedonija nazvana varvarskom zemljom od strane Atine bezobzira sto su Makedonci govorili Helenski.


   Cak je pravo ime Rimskog cara iz Dalmacije Diokletiana bilo Diokles (cisto Helensko ime) dok Vizantiski spisi nam govore da jedina dva jezika Ilirije su bili Latinski (primorje i zapadna zona  ) i Helenski (istocna Ilirija) dok nema nikakvih dokumenata niti pomena o zasebnom Ilirskom jeziku.


   U ranijom Helenskim izvorima isto se nidje ne spominje da su Iliri imali svoj zaseban jezik. Ne postoji nista da je ostalo od takozvanog Ilirskog jezika da nas  dovede do zakljucka da je postajao kao zaseban lingvisticki entitet. 


                    
S l o v e n i


   Da bih bio u poziciji da diskreditujem teoriju da su Dinarci porijeklom od Slovena moram objasniti ko su bili originalni Sloveni.   Originalni Sloveni su porijeklom od Baltickih plemena koja su nastanjivala danasnju Ukrajine jos prije 1000 PNE.

   Nekolika vjekova prije PNE  do 3-4v. NE ovi Balti su bili kontrolisani i porobljeni od strane Skita i Sarmata (obadvije nacije su bili bliski rodjaci originalnim Persijancima i Arijanima i govorili su sjeverno iranskim jezicima). Da napomenem da navedne Iranske nacije su porijeklom iz zone izmedju Ukrajine i Kavkaza.

  Originalni Slovenski jezik ( Balticki ) je dobriju jaki infuziju Sanskritskog uticaja do 4 - og  vijeka NE  i sa time je uspijo da dobije 'slovensku' formu dok je narod i dalje vecinom ostao da bude Balticke rase. Sanskrit prenosilac u Slovenskom dolazi preko Mediteranskih Arijevaca.  

  Samo ime Sloven potice od Helenske rijeci Sklavus (Rob) i Latinske rijeci Slavus (Rob).  Slovene su prodavali na Krimu nacije poput  Sarmati, Skitijani, Hazari, Goti, itd dok su kupci bili Latini, Vizantinci, Persijci i Arapi i u njihovim izvorima Sloveni su opisani kao rasno identicni Germanima (sto Balti poput Litvanaca jesu).

  Isto tako
na Slovenski jezik ima najveci uticaj Balticki i nakon njega dolazi Sanskrit.

  Rijeci
Srbin ( Serboi ) i Hrvat (Horuvatos) su Sarmatskog (Proto-Iranskog) porijekla
i prestavljali su imena za Sarmatska plemena (Serboi su bili originalno jedno od plemena Sarmatskih Alana) koja su vladala nad Baltickim Slovenima i cije ime su prenijeli nad njima dok je vladajuca klasa bila  Sarmatska.


            
Situacija u pred-slovenskoj Iliriji
     


    Jos prije dolaska Slovena Ilirija je bila razorena od strane Gota, Gepida, Huna, Avara, itd i prestavljala je lak plijen za Slovenske ratnike koji iako su bili daleko malobrojniji od Ilirskog naroda ali su ipak bili ratnici a Ilirija je bila oslabljena zemlja pod stranim Varvarskim macem .

  Slovenske formacije su brojale oko 100.000 svi zajedno kada su usli na Balkan ( najveca Varvarska grupacija su prestavljali Germanski Goti koji se procjenjuju da su bili izmedju 200.000 -  300.000 kada su usle u Balkan a bile su predhodnica drugim varvarima i najjaci varvarski elemenat koji je broj jedan razlog za pad Zapadnog Rimskog Carstva ).

  Opste prihvacena cifra za Rimsko Carstvo je oko 60 milijona ljudi (pola u istocnom i pola u zapadnom dijelu).

   Vizantinski Balkanski dio je imao 3-4 milijona ljudi (sami Konstantinopolj izmedju 0.5m. do 1.0 m.).Regioni koji su ekvivalentni sa danasnjom Grckom su imali oko 1.0m. ljudi sto ostavlja izmedju 1.5 - 2.0 miliona u Iliriji  (~ 0.7m.), Makedoniji (~ 0.5m.) , i Trakiji (~ 0.6m.).   Sa obzirom da su Sloveni na Balkanu svi zajedno bili oko 100.000 ljudi najlogicnija pretpostavka je da nijesu uspjeli da uticu na rasnu strukturu Balkana sa obzirom da u bili mnogo malobrojniji od starosjedioca.   Po rasnoj atropologiji jasno se primijecuje da je Slovenski rasni elemenat (zvani Novodunavski elemenat) jedino zastupljen u  Panoniji i Sloveniji sto objasnjava imena poput Slovenija i Slavonija.  Panonija  je ravnica i kao takva teza za odbranit od recimo planinskih teritorijalnih zona poput Ilirije ( drevna provincija Dalmacija ), Makedonija i Trakija koje su ujedno imale mnogo vise stanovnistva koje je zivjelo u njima od Panonije koja je cesto bila pod napadima raznih varvarskih naroda koji su ili zivjeli u njenoj blizini ili prolazili kroz tu zonu.   Nakon toga Ilirija ( kao i Trakija i Makedonija ) je na silu postala slovenizirana. Zone  poput Crne Gore, Makedonije, i Bugarske imaju jak Helenski jezicki uticaj i jos veci kulturni uticaj.

                    
Z a k lj u c a k


   Najjaci dokaz da su Dorjani, Iliri, i Dinarci prestavljaju jednu cjelinu moze se naci  u usporedjivanju Dorjanskog plemena Sfakia iz JZ Krita sa Crnogorcima sa kojima su veoma slicni u mnogo cemu (visina ,izgled ,nosnja ,kape ,gusle ,ratobornost ,krvne osvete ,plemena ,itd).  Rasna veza izmedju Crnogoraca i Sfakia je takodje pomenuta u knjigi pod imenu ''
Races of Europe' koju je napisao Coon 1939 i u kojoj se isto pominje i rasna veza izmedju Slovena, Balta, i Germana.
 
 
' L a n d  o f  t h e  L y r a '  
Illyrians and their history is in fact  history of today's people of Dinaric region (Western Balkans) who are not of Slavic origin but of Illyrian.

   Dinaric region contains continental Dalmatia, Dalmatian Zagora, Konavle, Lika, Kordun, Banija, Hercegovina, Bosnia, Montenegro, Rascia or Sandjak, Sumadija, Morava region, North Albania, Kosovo and today's Rep. Macedonia.  In short Dinaric region is in almost the same location as the ancient Roman province of Dalmatia which was one  of the two provinces  of Illyricum while the other province was Panonia in the location of today's Slavonia, Zagorje, Vojvodina and half of Hungary (west of River Danube) . Province of Dalmatia covered area south of river Sava and Kupa, west of Great Morava then the border went trough Kosovo and south to river Drim in North Albania and the center was Scodra or today's Skadar.

  Illyrians were a conglomeration of nations and they can be devided in several groups such as southern (hellenistic), northern (istria, under italic influences) and central/nortern (such as Dalmatians, Iapodes and Pannonians). As fas as culture and civilization goes southern group was vastly ahead of the other two and especially ahead of central/northern one (which was not lucky to border Greece or Italy).

Hellenic
Dorians
settled Illyria since before 2000 BC. Illyrians spoke Hellenic and after the coming of Romans Latin language become dominant in the western and coastal parts of Illyria. Connection between Dorians and south Illyrians can be drawn by the fact that the first recorded ruler of Illyrians was called Hyllus whom in the Hellenic mythology was also son of Heraklidis (Hercules) whom Dorians considered as their ancestor hense their term 'return of Heraklidis' for their invasion of Greece.

   Montenegro is the purest Illyrian racial zone while the purest Dorian racial zone is the tribe
Sfakia which lives in the southwest part of the island Crete and are the descendants of Dorian invasion of Greece from around 1000 BC which came from the direction of Macedonia and Illyria.  In the book 'The races of Europe' ( written 1939 ) the great racial anthropologist Charleston Stevens Coon clearly compared Montenegrins to Sfakia.  Montenegrins in their speech have thousands of Hellenic words
which are mainly connected to village and house. Even the name for the national Montenegrin dance 'oro' comes from Hellenic 'horo'  which means 'dance'.

  Big number of the more
important toponym's
are of nonslavic origin (Hellenic or Latin origin).

  It is worth mentioning that Latin speaking Illyrians spoke their own Dalmatian dialect.

   All the mentioned Dinaric regions are culturally and racially more similar to Montenegrins than to Vojvodina, Zagorje, Slavonija or Central Albania.


Racial anthropology
classifies people of the Dinaric region to be of Dinaric racial group which is a subgroup of Mediterranean race. The real Slavs are classified as so called "Neodanubian" which is dominant in Ukraine, White Russia, Poland, West Russia and it exists in  Panonia and Slovenia or north part of former S.F.R. Yugoslavia (although in our region it is in dinarized form). Neodanubian group is a stabilized blend of Nordic Danubian group and semi-oriental Lagodan (hense the name 'neodanubian' ). Dinaric group was created as a stavlized blend between Mediterraneans and Alpines (2/3 first group). According to the already mentioned info it is obvious that Dinarics and Neodanubians are not even members of a same race and thus it easily eliminates the theory that Dinarics are Slavs.  It also tells us as that the real Slavs colonized only Panonia and Slovenia and even there are not dominant but rather mixed and hense the names Slavonija or Slovenija.                      
Racial Distribution     In the same part of former Yu. that we find Nedanubians (5%) we also find another Mediterranean  subgroup called "Noric" (10%) and which can be classified as lighter version of Dinarics. The name Noric is derived from the name of the ancient Roman province of Noricum (in today's Austria) while Norics are in effect depegmented Dinarics.

   Dinaric type represents around 75% of the population of former Yu. which is the same percentage as Albania. Among us Dinarics and Noric together compose 85% of the population. On the Adriatic coast the dominant type is the so called "Western Mediterranean" type which also has no relation with Slavs either.  This racial type represents around 10% of the total population of Yugoslavia and its a second most numerous  with Norics (10%) and ahead of Novodunabians or simply SLAVS (5%) .

    It is interesting to mention that the Neodanubian type is more evident in Hungary (35%) and even Romania (20%) than it is in former Yugoslavia. The same type represents only 20% of Czechoslovakia  where Dinarics are 25% and primarily  in Moravia (where it arived with colonists such as Transylvanian Romanians during the time of Austro-Hungary).

    Dinaric type in different countries means different origin (according to racial anthropology and history the conclusion is that Illyrians, Venets from N. Italy, and at least partically Dorians, Macedonians and Phrygians were all of Dinaric race and thus related to each other) .  Venets from North Italy (who are of Illyrian origin) and Venets or Wends from Eastern Europe (Baltic race) are not of the same origin since they are not of the same race (they neither have same culture nor language) and outside of the name have no similarity (also the names appear at the different time frames ). Name is of Latin origin (Venetus -Blue  in Latin ).

-In Hungary, Moravia, SFR Yu. and Albania: Illyrian
-Romania: Illyrians in Roman legions
-Bulgaria: Illyrians in Roman legions
-Ukraine: Impact from Romania
-Greece:
Dorian, Macedonian
-Italy: mainly
Venets or Veneti
(NOT
to confuse with  
Wends
)


                          
D o r i a n s   Dorian Greeks settled in Illyria before 2000BC and the center of Dorians were Epirus and Macedonia. Ancient writer Strabo states that culture, religion, tunics, language of southern Illyrians (and Vrygians) is very similar to Epirotes and Macedonians thus making Southern Illyrians of clearly Hellenistic nature.

   Dorians called themselves "Makednos" what in ancient Hellenic meant 'tall, warlike highlander ' and Macedonia  was named after them. Other Hellenic nations were Micenians, Ionians, Aeolians, Acheans,etc.   Dorians were very tall and very warlike.   Ancient pictures of Dorian Spartans contained in them warriors with dark hair with reddish  tone.  Also they had tribal order, blood feuds, and possessed 'lyra' . (it is possible that the region Illyria was named after lyra and first time the name Illyria was mentioned was in 4 - th century BC).   According to Hellenic mythology name Illyrians is derived from the son of Cadmus and Harmonia - Illyrius. The ruler of Dorians represented both a spiritual leader and a military leader.   According to the legend Dorians got their name from one of the Helen's sons called Dorus.   Some of the Dorians attacked South Greece from the direction of Macedonia, south Illyria and Epirus in 12 and 11 cen.BC .  They took islands of Crete, Dodecanese and other Aegean islands also Lakonia, Argolis, and Korintos in the Peloponesos peninsula. Famous Sparta was a Doric settlement.

    In the ancient Hellenic legend the Dorian invasion of Peloponesus  happened around 1104 BC although  now it is accepted by most historians that it accured rather in 12, 11cen. BC or even earlier. In the ancient legend the Dorian invasion was called 'return of Hercules' since according to the legend Dorians were looked at as descendants of Hercules (or Heraklidis as pronounced in Hellenic ).


                           
I l l y r i a n s


   Soutn Illyrians (original Illyrians, Ardideans, belong to southern Illyrians) are descendants of earlier Dorians and first time are mentioned in recorded history in 4 cen.BC.   Modern history informs us that the earliest Illyrian ruler was called Hylus who lived around 12 cen.BC . His name is identical with the name of one of the major three Dorian tribes which invaded south Greece from the direction of Macedonia and Illyria in the same time frame (12,11cen.BC).   Ancient Macedonians considered Illyrians and Thracians as their close kin.

   Roman sources from 2-nd cen.BC ( time of Illyrian-Roman wars ) call Queen Teuta's Illyria ( pronounced 'Tefta' and it is a old Hellenic name) a halfhellenic country because although Illyrians spoke Hellenic since their culture was a lot less advanced than that of Athens. In ancient times Hellenism represented not only speaking Hellenic language but advanced culture what was the primary reason prealexandian Macedonia was called barbarian by Athens although the language of ancient Macedonians was Hellenic.

   Even the real name of the Roman emperor called Diokletian (born in Dalmatia) was Diokles (a pure Hellenic name) . Byzantine sources tell us that the only two languages spoken in Illyria were Latin (seashore and western part) and Hellenic (Eastern Illyria) while there is no mention of any separate Illyrian language.

    In earlier Hellenic sources there is never a  mention of a separate Illyrian language nor is there any historical remains of any such language that would lead us to conclude that Illyrian existed as a separate linguistic entity.


                            
S l a v s


   For me to be able to discredit the idea that Dinaric region people are of Slavic origin I have to state who the original Slavs were.   Original Slavs were of Baltic origin and lived in the region of today's Ukraine since before 1000 BC.


  As of few centuries BC until 3-4 cen. AD these Balts  were controlled and enslaved by Sarmatian and Skitians (both nations were related to original Persians and Aryans and all of them spoke northern iranian language) . All of mentioned nations were originally from the region between Ukraine and Caucasus.

  Original Slavic language (Baltic ) was infused with a strong Sanskrit influence by 4 cen. AD and with this it acquired its 'Slavic' form while the majority of people still remained of Baltic race. Sanskrit carrier into Slavic arrived via Baltic language that was Aryianized by Mediternian Aryans.

   The very name Slav came from Hellenic word Sklavus (Slave) and Latin word Slavus (Slave). Slavs were traded as slaves in Crimea by  Sarmatians, Scythians, Hazars, Goths, etc. and the buyers were Persians, Arabs, Latins and Byzantines and in their sources Slavs were described as racially identical with Germanics (logical since Baltic Lithuanians look Germanic ) .

Also the
strongest two elements in  Slavic are Baltic and Sanskrit.

   The words
Serb (Serboi) and Croat (Horuvatos) are of Sarmatian (Proto-Iranian) origin
and represented Sarmatian tribes (Serboi were originally one of the tribes of Sarmatic Alans) which ruled over Baltic Slavs and by doing so have transferred their name upon them while the ruling class have remained to be Sarmatian.


               
Situation in preslavic Illyria
  


   Even before the coming of Slavs Illyria was run down by Goths, Gepids, Huns, Avars, etc. and  it represented a easy prey for Slavs warriors who although  were  less numerous than Illyrian population nevertheless  were warriors while Illyria was weakened and  under a Barbarian sword.

  Slavic formations counted around 100,000 total when they entered Balkans (the biggest Barbarian formation were certainly Goths who numbered 200,000 - 300,000 when they entered Balkans and were front-runners to other Barbarians and the strongest Barbarian element which represents number one reason why western Roman empire collapsed ).

  Widely accepted number for the Roman empire is around 60 million people (half of  in the eastern part of the empire ).

  Byzantine Balkan part had 3-4 million people (Constantinople alone between 0.5m.-1.0 m. ) . Regions which are equivalent to today's Greece had around 1 million thus leaving between 1.5 to 2 million in Illyria (~ 0.7m. ) , Makedonia (~ 0.5m. ) ,  and Trakia (~ 0.6m).   Since Slavs, all together, numbered around 100.000 people it is logical to conclude that the reason they didn't leave a racial mark on Balkans is do to the fact that they were much less numerous comparing to the preslavic nations.  According to racial anthropology is is easily noticed that the Slavic racial element (called Neodanubian element) is only present in Panonia and Slovenia which also explains names such as Slovenia and Slavonia.   Panonia is a plain and as such was more harder to defend comparing to mountain regions such as Illyria (ancient province of Dalmatia ), Makedonia and Trakia which also had a lot more people living in them comparing to Panonia which was under frequent Barbarian attacks from nations that either lived in that vicinity or were passing trough. Illyrians were forcefully slavonized (also  Macedonia and Trakia ).  Areas like Montenegro, Macedonia and Bulgaria have a strong Hellenic linquistic even bigger cultural impact.

                    
C o n c l u s i o n


   The biggest proof that Dorians, Illyrians and Dinaric people are one unit is in comparing the Dorian tribe Sfakia in SW Crete with Montenegrins, who are  in so many ways are similar (stature, appearance, national custome, warlikeness, tribal order, vendettas ) .   The racial relation between Montenegrins and Sfakia  was also mentioned in a book called '
Races of Europe' written by Coon in 1939 where he also writes  about the racial connection between Slavs, Balts, and Germanics.
 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement