aheologija kolekcionarstvo istorija mali oglasi internet aukcije forum chat knjiga gostiju zanimljivosti svetske misterije
   
  Arheologija
  Mesopotamija
 

Mesopotamija - kolevka ljudske civilizacije između reka Tigra i Eufrata. Tamo, gde su još pre nekoliko hiljada godina Sumeri imali naprednu civilizaciju, selekcijom od divljih golubova nastale su prve domaće rase golubova.

 Mesopotamija - kolevka ljudske civilizacije između reka Tigra i Eufrata. Tamo, gde su još pre nekoliko hiljada godina Sumeri imali naprednu civilizaciju, selekcijom od divljih golubova nastale su prve domaće rase golubova.

Stalnom migracijom ljudi iz Azije u Evropu, stizali su i ti prvi domaći golubovi. Dokaz, da je domaći golub u ta davna vremena bio cenjen i u Evropi, je figura goluba nađena uz desnu obalu Dunava, severnije od Vukovara, a arheolozi su je nazvali - vučedolska golubica. Figura je stara oko 4500 godina i najstarija je figura goluba nađena u Evropi. čuperak na zatiljku glave i šare na krilima dokazuju da predstavlja domaćeg goluba. Ovakve ukrase nemaju divlji glubovi. Na široj oblasti oko tog lokaliteta, na levoj i desnoj obali Dubava, bila je razvijena vučedolska kultura.

Nešto kasnije, ali pre nove ere, dolaze Iliri na Balkan i donose svoje golubove koje su smatrali svetim pticama, odnosno Božijim glasnicima. Potomci ilirskog goluba danas se gaje širom sveta pod imenom Pigeon Archangel - golub arhanđeo. Kod nas se za ovu najstariju živu rasu golubova sačuvao naziv - Ilirski golub .

Duboko kroz istoriju, Dunavom i uz njega, prolazili su mnogi narodi, vojske, trgovci... Taj je put kasnije nazvan "putem svile", a i danas povezuje Aziju sa Evropom. Tim putem su stizale mnoge rase golubova.

Jedan od gradova na ovom putu, sa dugom istorijom je i Sombor koji leži nedaleko od Dunava, na vrlo plodnoj bačkoj ravnici koju čini međurečje Dunava i Tise. Ovu oblast možemo nazvati evropskom Mesopotamijom.

Zahvaljujući svom položaju Sombor se smatra značajnim centrom evropskog golubarstva. U Somboru su nastale mnoge poznate rase golubova: somborski dugokljuni letač, staparski letač, somborski plavosrcasti letač, somborski gaćasti visokoletač i somborski žutooki letač.

 Mesopotamija - kolevka ljudske civilizacije između reka Tigra i Eufrata. Tamo, gde su još pre nekoliko hiljada godina Sumeri imali naprednu civilizaciju, selekcijom od divljih golubova nastale su prve domaće rase golubova.

Stalnom migracijom ljudi iz Azije u Evropu, stizali su i ti prvi domaći golubovi. Dokaz, da je domaći golub u ta davna vremena bio cenjen i u Evropi, je figura goluba nađena uz desnu obalu Dunava, severnije od Vukovara, a arheolozi su je nazvali - vučedolska golubica. Figura je stara oko 4500 godina i najstarija je figura goluba nađena u Evropi. čuperak na zatiljku glave i šare na krilima dokazuju da predstavlja domaćeg goluba. Ovakve ukrase nemaju divlji glubovi. Na široj oblasti oko tog lokaliteta, na levoj i desnoj obali Dubava, bila je razvijena vučedolska kultura.

Nešto kasnije, ali pre nove ere, dolaze Iliri na Balkan i donose svoje golubove koje su smatrali svetim pticama, odnosno Božijim glasnicima. Potomci ilirskog goluba danas se gaje širom sveta pod imenom Pigeon Archangel - golub arhanđeo. Kod nas se za ovu najstariju živu rasu golubova sačuvao naziv - Ilirski golub .

Duboko kroz istoriju, Dunavom i uz njega, prolazili su mnogi narodi, vojske, trgovci... Taj je put kasnije nazvan "putem svile", a i danas povezuje Aziju sa Evropom. Tim putem su stizale mnoge rase golubova.

Jedan od gradova na ovom putu, sa dugom istorijom je i Sombor koji leži nedaleko od Dunava, na vrlo plodnoj bačkoj ravnici koju čini međurečje Dunava i Tise. Ovu oblast možemo nazvati evropskom Mesopotamijom.

Zahvaljujući svom položaju Sombor se smatra značajnim centrom evropskog golubarstva. U Somboru su nastale mnoge poznate rase golubova: somborski dugokljuni letač, staparski letač, somborski plavosrcasti letač, somborski gaćasti visokoletač i somborski žutooki letač.

 Stalnom migracijom ljudi iz Azije u Evropu, stizali su i ti prvi domaći golubovi. Dokaz, da je domaći golub u ta davna vremena bio cenjen i u Evropi, je figura goluba nađena uz desnu obalu Dunava, severnije od Vukovara, a arheolozi su je nazvali - vučedolska golubica. Figura je stara oko 4500 godina i najstarija je figura goluba nađena u Evropi. čuperak na zatiljku glave i šare na krilima dokazuju da predstavlja domaćeg goluba. Ovakve ukrase nemaju divlji glubovi. Na široj oblasti oko tog lokaliteta, na levoj i desnoj obali Dubava, bila je razvijena vučedolska kultura.

Nešto kasnije, ali pre nove ere, dolaze Iliri na Balkan i donose svoje golubove koje su smatrali svetim pticama, odnosno Božijim glasnicima. Potomci ilirskog goluba danas se gaje širom sveta pod imenom Pigeon Archangel - golub arhanđeo. Kod nas se za ovu najstariju živu rasu golubova sačuvao naziv - Ilirski golub .

Duboko kroz istoriju, Dunavom i uz njega, prolazili su mnogi narodi, vojske, trgovci... Taj je put kasnije nazvan "putem svile", a i danas povezuje Aziju sa Evropom. Tim putem su stizale mnoge rase golubova.

 Mesopotamija - kolevka ljudske civilizacije između reka Tigra i Eufrata. Tamo, gde su još pre nekoliko hiljada godina Sumeri imali naprednu civilizaciju, selekcijom od divljih golubova nastale su prve domaće rase golubova.

Stalnom migracijom ljudi iz Azije u Evropu, stizali su i ti prvi domaći golubovi. Dokaz, da je domaći golub u ta davna vremena bio cenjen i u Evropi, je figura goluba nađena uz desnu obalu Dunava, severnije od Vukovara, a arheolozi su je nazvali - vučedolska golubica. Figura je stara oko 4500 godina i najstarija je figura goluba nađena u Evropi. čuperak na zatiljku glave i šare na krilima dokazuju da predstavlja domaćeg goluba. Ovakve ukrase nemaju divlji glubovi. Na široj oblasti oko tog lokaliteta, na levoj i desnoj obali Dubava, bila je razvijena vučedolska kultura.

Nešto kasnije, ali pre nove ere, dolaze Iliri na Balkan i donose svoje golubove koje su smatrali svetim pticama, odnosno Božijim glasnicima. Potomci ilirskog goluba danas se gaje širom sveta pod imenom Pigeon Archangel - golub arhanđeo. Kod nas se za ovu najstariju živu rasu golubova sačuvao naziv - Ilirski golub .

Duboko kroz istoriju, Dunavom i uz njega, prolazili su mnogi narodi, vojske, trgovci... Taj je put kasnije nazvan "putem svile", a i danas povezuje Aziju sa Evropom. Tim putem su stizale mnoge rase golubova.

Jedan od gradova na ovom putu, sa dugom istorijom je i Sombor koji leži nedaleko od Dunava, na vrlo plodnoj bačkoj ravnici koju čini međurečje Dunava i Tise. Ovu oblast možemo nazvati evropskom Mesopotamijom.

Zahvaljujući svom položaju Sombor se smatra značajnim centrom evropskog golubarstva. U Somboru su nastale mnoge poznate rase golubova: somborski dugokljuni letač, staparski letač, somborski plavosrcasti letač, somborski gaćasti visokoletač i somborski žutooki letač.

 Jedan od gradova na ovom putu, sa dugom istorijom je i Sombor koji leži nedaleko od Dunava, na vrlo plodnoj bačkoj ravnici koju čini međurečje Dunava i Tise. Ovu oblast možemo nazvati evropskom Mesopotamijom.

Zahvaljujući svom položaju Sombor se smatra značajnim centrom evropskog golubarstva. U Somboru su nastale mnoge poznate rase golubova: somborski dugokljuni letač, staparski letač, somborski plavosrcasti letač, somborski gaćasti visokoletač i somborski žutooki letač.

 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement