aheologija kolekcionarstvo istorija mali oglasi internet aukcije forum chat knjiga gostiju zanimljivosti svetske misterije
   
  Arheologija
  Istorija Egipta
 

Egipat se veoma rano pojavio u istoriji civilizacije.U IV milenijumu podjeljen je na dve kraljevine : Donji Egipat , na severu , i Gornji Egipat , na jugu.

 Egipat  faraona

         U Egiptu se semnjuju tri carstava i mnogobrojne dinastije. U Tintinskoj epohi dolazi do ujedinjenja Egipta od strane Menesa ( ili Namera) oko 3200- 2778 g.p.n.e. Prestonica tada ve} ujedinjenog Egipta je Menfis. S tim pocinje staro carstvo, koje je trajalao od 2778-2260. .g.p.n.e.U tom perodu kraljevi ~etvrte dinnastije (Keops,Kefren i Mikerin) grade piramide u Gizi. Pod faraonima, sinovima sinovima boga sunca Ra, Egipat do`ivljava procvat, koji podsti~e razvoj umetnosti. Pose staraog carstva, dolazi prelazni period, oko 2260-2160. g.p.n.e. Srednje carstvo ili prvo Tebansko carstvo  nastaje  u 2160-1750.g. Utom periodu faraoni {ire svoju dominaciju do Nubije i u pravcu Sirije.XII dinastija faforizuje kult boga Amona.Drugi prelazni period nastaje od 1750-1580, kada se dogodila invazija Hiksa koji su dosli iz Palestine.  Izgnali su  vladari Tebe. Novo carstvo ili drugo Tebansko carstvo traje od 1580 do 1085. Pod XVIII dinastijom Egipat je jedna od velikih sila na istoku.Tutmes I i  Tutmes II  osvajaju oblasti u gornjem toku Nila i Sirije. Amenofis IV zamenjuje kult boga Amona kultom Atona,jedinog boga.Ramzes II u kasnijem perodu, odbija ponovnu invaziju Hitita.1085.g.p.n.e. po~eo je kraj Egipatskog jedinstva.Strane i doma}e dinastije se smenjuju na vlasti.525. Egipat prestaje da postoji, zemlju osvajaju Persijanci, koji postavljaju svoje kraljeve.

 

Helenisticki i rimski Egipat

               332.g.p.n.e. Egipat osvaja Aleksandar Veliki. Gr~ka dinastija Lagida vlada zemljom. Egipatska civilizacija je pod  Gr~kim uticajem,  naro~ito posle osnivanja Aleksandrije, koja postaje napredan intelektualni centar. 30.g.p.n.e. Egipat anektira Rim. Egipat snabdeva rimski svet `itom .Razvija se hris}anstvo, koje hvata duboke korene u te}em veku. Posle Teodosijeve smrti  Egipat ulazi u Vizantijsku zonu uticaja, a Egipatski hr

Egipat se veoma rano pojavio u istoriji civilizacije.U IV milenijumu podjeljen je na dve kraljevine : Donji Egipat , na severu , i Gornji Egipat , na jugu.

 Egipat  faraona

         U Egiptu se semnjuju tri carstava i mnogobrojne dinastije. U Tintinskoj epohi dolazi do ujedinjenja Egipta od strane Menesa ( ili Namera) oko 3200- 2778 g.p.n.e. Prestonica tada ve} ujedinjenog Egipta je Menfis. S tim pocinje staro carstvo, koje je trajalao od 2778-2260. .g.p.n.e.U tom perodu kraljevi ~etvrte dinnastije (Keops,Kefren i Mikerin) grade piramide u Gizi. Pod faraonima, sinovima sinovima boga sunca Ra, Egipat do`ivljava procvat, koji podsti~e razvoj umetnosti. Pose staraog carstva, dolazi prelazni period, oko 2260-2160. g.p.n.e. Srednje carstvo ili prvo Tebansko carstvo  nastaje  u 2160-1750.g. Utom periodu faraoni {ire svoju dominaciju do Nubije i u pravcu Sirije.XII dinastija faforizuje kult boga Amona.Drugi prelazni period nastaje od 1750-1580, kada se dogodila invazija Hiksa koji su dosli iz Palestine.  Izgnali su  vladari Tebe. Novo carstvo ili drugo Tebansko carstvo traje od 1580 do 1085. Pod XVIII dinastijom Egipat je jedna od velikih sila na istoku.Tutmes I i  Tutmes II  osvajaju oblasti u gornjem toku Nila i Sirije. Amenofis IV zamenjuje kult boga Amona kultom Atona,jedinog boga.Ramzes II u kasnijem perodu, odbija ponovnu invaziju Hitita.1085.g.p.n.e. po~eo je kraj Egipatskog jedinstva.Strane i doma}e dinastije se smenjuju na vlasti.525. Egipat prestaje da postoji, zemlju osvajaju Persijanci, koji postavljaju svoje kraljeve.

 

Helenisticki i rimski Egipat

               332.g.p.n.e. Egipat osvaja Aleksandar Veliki. Gr~ka dinastija Lagida vlada zemljom. Egipatska civilizacija je pod  Gr~kim uticajem,  naro~ito posle osnivanja Aleksandrije, koja postaje napredan intelektualni centar. 30.g.p.n.e. Egipat anektira Rim. Egipat snabdeva rimski svet `itom .Razvija se hris}anstvo, koje hvata duboke korene u te}em veku. Posle Teodosijeve smrti  Egipat ulazi u Vizantijsku zonu uticaja, a Egipatski hris}ani osnivaju Koptsku crkvu.  

 

Glava Svinge

Sfinga
(
U pozadini piramide)

Pogled na Gizu iz Kaira

Zoserova piramida

 

 

 

 is}ani osnivaju Koptsku crkvu.  

 

Glava Svinge

Sfinga
(
U pozadini piramide)

Pogled na Gizu iz Kaira

Zoserova piramida

 

 

 

 

 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement