aheologija kolekcionarstvo istorija mali oglasi internet aukcije forum chat knjiga gostiju zanimljivosti svetske misterije
   
  Arheologija
  Bozanstva
 

NAJZNACAJNIJA BOZANSTVA U EGIPTU

 

 

Bastet je bila boginja zastitnica.

Bes je bio zaastitnik trudnih zena.

Geb je bio Bog zemlje

Hapi, narucito znacajan bog jer je svake godine donosio poplave.

 Hator je bila boginja zastitnica

Horus je bio bog neba.

Isis boginja zastitnica

Khepri je bi bog stvaraoc i bog ra|anja

Neptus zastitnica mrtvih.

Nut  je bila boginja neba ,cije je telo stvorilo krov  nad nebom

ma'at pendant

Osiris je bio bog mrtvih i vladaoc podzemnog sveta.

 Pat  je bio bog zastitnik zanatlija

Mat je bila boginja istine ,pravde i harmonije

Ra je bio bog sunca.Bio je najzna~ajniji bog starog Egipta. 

Tavaret je bila boginja koja je stitila zene  za vreme  trudnoce i porodjaja

 

 

Nun je bio voda

Sesat  je bila boginja pisma i merenja

Sobek je bio bog reke Nil.

Tefnut je bila boginja vlage(vode).

Tot je bio bog znanja i pisma.

 

 
 

Set  je prestavljala sve sto prestavlja pretnju harmonije u Egiptu

 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement