aheologija kolekcionarstvo istorija mali oglasi internet aukcije forum chat knjiga gostiju zanimljivosti svetske misterije
   
  Arheologija
  Nikola Tesla
 BIOGRAFIJA

Nikola Tesla je rodjen 10.7.1856 u Smiljanu, Lika. Njegov otac Milutin, bio je pravoslavni sveštenik. Majka Djuka, bila je poreklom iz svešteničke porodice, nepismena, pametna i plemenita žena. Nikola je osnovnu školu završio u Smiljanu, nižu realnu gimnaziju u Gospiću, a višu realnu gimnaziju u Karlovcu. Od ranog detinjstva je pokazao sklonost ka pronalazaštvu.

 

Dosta je čitao, provodeći mnoge časove u očevoj biblioteci. Zadivljen opisom Niagarinih vodopada pomišljao je da tu sagradi veliku turbinu koja će stvarati električnu struju. Dvadesetak godina kasnije, ta želja će mu se i ostvariti. Nakon mature vratio se kući i oboleo od kolere. Posle godinu dana oporavka 1876. odlazi u Graz da studira elektrotehniku. Radio je preterano, od 3 časa do 22 časa, i već prve godine, položio je sve ispite sa najvišom ocenom. Profesori su ga voleli i cenili. Nakon očeve smrti, tražio je stipendiju od Matice srpske, koju nije dobio. Napušta studije u Gracu i nastavlja studije politehnike u Pragu, koje nije nikad završio. Zapošljava se u Telegrafskom zavodu u Budimpešti, i posle godinu dana 1883. godine prelazi u Edisonovu električnu kompaniju u Pariz. Nakon godinu dana dobija ponudu da pređe u sedište kompanije lično kod Edisona u njegovu laboratoriju da se bavi pronalazačkim radom. U Njujork stiže 1884 godine.

 

GLAVNA OTKRIĆA

Vrlo brzo dolazi do epohalnih otkrića u oblasti fizike i elektrotehnike: otkriva obrtno magnetno polje, indukcioni motor, naizmeničnu struju, transformator visokofrekventne struje, bezični prenos radio-talasa itd. Zbog neslaganja, razilazi se sa Edisonom i prelazi u Vestinghausovu kompaniju koja ce finansirati gradnju prve električne centrale na naizmeničnu struju na Nijagarinim vodopadima. Sa preko 700 patenata smatra se, uz Faradeja, najvećim pronalazačem u istoriji nauke. U njegovu čast jedinica za jačinu magnetne indukcije nosi njegovo ime - tesla (T).

Umro je 7.januara 1943. godine u hotelskoj sobi u Njujorku. Sahrana je obavljena o trošku nasih iseljenika. Njegova zaostavštvina i urna sa pepelom nalaze se u Teslinom muzeju u Beogradu.

 

VIZIJA SVETLOSNIH FENOMENA

“Patio sam od čudne boljke koju je izazivala pojava slika, vrlo često praćena jakim bljeskovima svetlosti koji su mi zamućivali viđenje stvarnih predmeta i ometali misao i delo. Ovi svetloni fenomeni se još uvek s vremena na vreme javljaju, onda kada mi sine nova ideja sa mnoštvom svojih mogućnosti. Kada zatvorim oči, ja neizbežno prvo vidim ujednačenu vrlo tamnu plavu pozadinu kao što je nebo u vedrim noćima bez zvezda. Kroz nekoliko sekundi ova pozadina se prožme velikim brojem svetlucavih zelenih mrlja, raspoređenih u nekoliko slojeva koji polako idu ka meni. Onda se sa desne strane pojavljuje divna slika dva skupa paralelnih gustih linija koji su međusobno upravni u svim bojama, a preovlađuju zelenožuti i zlatni tonovi. Odmah zatim linije postaju svetlije i ceo prostor biva posut tačkicama treptećeg svetla. Slika se polako okreće kroz vidno polje  za desetak sekundi nestaje na levoj strani, ostavljajući za sobom prilično neprijatnu i tupu sivu pozadinu, koja vrlo brzo ustupa mesto talasastom moru oblaka, koji kao da pokušavaju da se uobliče u živi lik!” kaže Tesla.

 

KOSMIČKA SNAGA TESLE

U pogledu imaginacije i otkrića pošao je od stanovišta da je sav prenos sile u kosmosu odvija isključivo bezičnim putem, jer osnovna sila je gravitacija i ne postoje antene izmedju Sunca i Zemlje. Radijantna energija je niz vibracija gornjih slojeva atmosfere i same stratosfere, koje je moguće hvatati specijalnim antenama i konvertovati u običan elektricitet. “Izvor ove energije je neiscrpan, jer Zemlja neprestano rotira i nabija atmosferu električnom energijom, na isti način na koji to čini i običan elektrogenerator. Mi se nalazimo u okeanu energije i da treba samo istači antene koje bi tu energiju hvatale”.

 

Tesla ne samo da nije bio shvaćen u svom vremenu, već je pitanje da li i naše vreme razume njegovu naučnu inspiraciju. “Do god se Zemlja obrće kao planeta, govorio je on, ima i vibracija koje se mogu pretvarati u rad mašina, naučnici ne shvataju etarsku prirodu kosmičkih procesa. Etar je sveprožimajući materijalni elemenat, čije se odlike mogu meriti i učiniti delatnim u smislu pokretanja mašinskog sveta ljudske proizvodnje. Iz etra, govorio je Tesla, materija nastaje i nestaje po jednostavnim matematičkim zakonima. Tesla je uspeo da sintetiše materiju iz energije i praveći svoje vatrene lopte da demonstrira fuziju, koju niko nije pre toga uspeo da postigne. A ni posle Tesle, nije bilo rešenja za fuziju. Tesla je usamljeni genije, čije je ideje razumevao i uspeo da ostvari samo on sam.

 

RAD ZA BUĆNOST

"Radim za budućnost", govorio je, "i savremenici me neće razumeti, ali jednoga dana prevladaće naučni zakoni prirode čije sam tajne otkrio i sve će se izmeniti, kao dlanom o dlan, sve će se promeniti. Nastupiće nova era čovečanske mudrosti, čije će glavne odlike biti razumevanje vremena, otkriće izvora beskrajne energije i oblikovanje materije po volji naučnika. Ljudska svest pomeriće granice života i biće moguće razgovarati sa dušama umrlih odvojenim od tela. Ova saznanja dodatno će pomeriti naše shvatanje o razlici života i smrti". Jer, kako kaže Tesla, prema saznanju engleskih fizičara Kruksa i Olivera Lodža, duša je emanacija elektriciteta i u trenutku smrti izlučuje se energija jednaka masi od jedanaest do dvadeset pet grama, koja se gubi na vagi, trenutno. Duša je električna pojava koja se može kontrolisati i čije se sve reakcije mogu predvideti. Jer, čovek je automat kosmičkih sila. U konzervaciji životnog sistema bez vremenskog ograničenja. Svaki čovek treba da bude u stanju da se u toku samo jednog svog života, potpuno razvije kao duhovno biće.

 

Teslina nauka, potpuno suprtona od relativističke teorije Anštajna i kvantne mehanike Nilsa Bora, omogućava da se desi čudo moderne tehnologije i naučnog mišljenja – voljno biranje predmeta koji će nastajati iz energetskog sloja etarskih pojava. Drugim rečima, moć preobražaja materije je u pravom odnosu vremena i prostora koji moraju da se odrede i prema ljudskoj duši. Nema fizike bez duševnosti i duhovnosti, kao što nema ni čoveka bez električnih događaja koje je Tesla tako dobro poznavao.

L'image “http://www.facade.com/celebrity/photo/Nikola_Tesla.jpg” ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement