aheologija kolekcionarstvo istorija mali oglasi internet aukcije forum chat knjiga gostiju zanimljivosti svetske misterije
   
  Arheologija
  Bosanske piramide
 
Piramide u Bosni
 
Damanhura te Tatjana i Dora iz Damanhur centra Talej posetili su Bosansku dolinu piramida početkom sedmog mjeseca 2007. godine.

Semir Osmanagić, čovek koji je skinuo veo s očiju ljudima kako bi im ukazao na postojanje piramida u Bosni, vodio ih je po arheološkim lokalitetima na piramidi Sunca, piramidi Meseca, podzemnim tunelima ispod piramida te lokalitetu u selu Vratnica. Imali su najboljeg predstavnika civilizacije piramida. Proveli su dva ispunjena i prekrasna dana.

Crotalo Sesamo i Semir Osmanagić na piramidi Sunca

Bosanska dolina piramida smeštena je u Visokom, gradu udaljenom 29 km od Sarajeva. Navedeni kompleks Bosanska dolina piramida zasad obuhvaća, između ostalog, piramide kojima su dana imena: piramida Sunca, piramida Meseca, piramida Zmaja, piramida Ljubavi i Hram zemlje i lokalitet u selu Vratnici, nedaleko Visokog.

Piramide se još nalaze ispod slojeva zemlje, kamenja, i drveća, a radovi na njihovom iskapanju započeli su aprilu 2006. godine. Pretpostavlja se da se onde radi o iznimno velikom kompleksu građevina neke drevne civilizacije. Promatrajući golim okom, brda zaista stvaraju utisak piramida, pogotovo piramide Sunca i Meseca. Strane piramida poklapaju se sa stranama sveta. Vrhovi piramida Sunca, Meseca i Zmaja kad se spoje vazdusnom linijom, čine jednakokraki trougao.

Ako posetitelji očekuju da će u visočkoj dolini ugledati nešto nalik egipatskim piramidama, očekivanja im se neće ispuniti. Ovaj lokalitet je mnogo stariji od egipatskih piramida, tako da način gradnje predstavlja nešto što nam dosad još nije poznato. Ipak, ustanovljeno je da vezivni materijal koji je pronađen na bosanskim piramidama odgovara onom na egipatskim piramidama i da su kameni blokovi breče slični onima u Egiptu. Ko su bili graditelji može se samo nagađati. Zasad se o ovim piramidama malo zna, osim činjenice da se nalaze na mestu gde ih niko nije očekivao. Uglavnom, sa interesom za piramide počele su se razvijati i određene teorije o poreklu i nastanku piramida. Jedna od pretpostavki je da je čovjek te drevne visokorazvijene civilizacije, verovatno kad je gradio piramide, oblikovao već postojeća brda i uklopio ih u svoju arhitekturu. Po drugoj pretpostavci te su piramide nadograđivane u nekoliko generacija od izlivenog materijala, i to kako je rastao nivo vode zbog potopa doline, koji se dogodio krajem ledenog doba. Ledeno doba je, inače, prirodna pojava koja se ritmički pojavljuje na Zemlji i predstavlja neku vrstu doba spavanja, a svojim posledicama izaziva znatan uticaj na evolucijski razvoj živih bića.

Zanimljiva je priča iz knjige Semira Osmanagića: Svi naši „kontakti“, iz njegovog višetomnog ciklusa „Alternativna historija“ na http://www.alternativnahistorija.com. U tekstu pod naslovom Zemaljske misterije navodi se „Tristo godina pre „biblijskog potopa“, piramida ponovo postaje interesantna. Pre osam i po hiljada godina, kralj Sahluk je imao sina Saurid-a, koji je imao dar predviđanja budućnosti. On je predvideo prirodne katastrofe koje će prouzročiti velika kometa. Kralj Sahluk je ova proročanstva napisao na piramidi; znanje je prenošeno sa jednog kralja na drugog. Godine 8104. pre n.e. došlo je do velikih poplava i zemljotresa. Prethodno je piramida prekrivena žbukom i svi otvori su zatvoreni. U nju su se sklonili tadašnji Egipćani. Kometa je prošla u blizini Zemlje i izazvala pomicanje polova. To je dovelo do destrukcije ogromnih razmjera. Hiljade ljudi sklonjenih u sigurnost piramide i podzemnih prolaza su preživeli. Istoricari su kasnije pogrešno interpretirali starost piramide i način gradnje prema površinskim slojevima.“

Šta predstavlja piramida?

Piramida na grčkom označava vatru u središtu.
Zanimljivo je tumačenje koje je o piramidama izneo Michio Kushi: „Piramide su izvorno proizvodile energiju visoke frekvencije.
„PI“ znači val visoke frekvencije,
„RA“ je zvuk spirale,
„MI“ znači skupljanje, privlačenje,
„DO“ označava veliku zgradu.
PI-RA-MI-DO
Piramida skuplja snagu svemira. Energija dolazi iz zemlje. Dve trećine od vrha piramide i na jednu trećinu od dna nalazi se spremište energije. Odatle se prirodno, automatski proizvodi energija kojom se opskrbljuje okolina i potiče prirodan rast biljaka i useva“… “Mislim da se pre 13.000 godina dogodila velika katastrofa, hladna klima zamenila je toplu, a topla hladnu. U toj velikoj katastrofi potonula je i Atlantida. Nastali su novi kontinenti i slično. Tada je nestala drevna civilizacija. Pre te katastrofe imali smo jedan svet čije poreklo i danas možemo pratiti kao i stare piramide, koje su ostale u prirodnom obliku planine i kamenih ostataka. Na planetu je nekad bilo mnogo tih drevnih civilizacija, imale su jedan zajednički svet koji se temeljio na korištenju prirodne energije svemira i zemlje. Naša se kultura, također, temelji na tome, a ne na iskapanju nafte i ugljena i njihovu izgaranju. Kad to radimo onečišćujemo sav zrak, vodu i tlo. Stare su civilizacije izbegavale takve tehnologije. Služile su se mnogo većim energijama iz svemira, yinom i yangom. Na taj su način proizvodili električnu energiju i stvorili divne civilizacije.“

Piramida Sunca

Piramida Meseca

Ispod Bosanske doline piramida nalazi se mreža tunela, koju tek treba otkopati i očistiti kako bi bili prohodni. Unutar tunela nailazi se na megalite, onde su postavljeni verovatno s nekom određenom funkcijom. Zanimljivost su oni na kojima su pronađeni uklesani znakovi.

Megaliti
u tunelu Ravne

Jedan od mnogih prolaza u tunelima,
kojeg se tek počelo otkopavati

Kotač pronađen
u tunelu Ravne

U Vratnici se vrše iskapanja na brdu Toprakalija, koje je s prilazne strane polukružnog oblika, a podseća na tumulus - grobnicu. Zanimljivost tog mesta je da kad se na vrhu brda pokušaju odrediti strane sveta, kompas prestane funkcionisati. Dosad su na toj lokaciji iskopani impresivni, veliki megaliti.

Brdo Toprakalija u Vratnici

Prilaz brdu Toprakalija u Vratnici

Vratnica

U Bosanskoj dolini piramida se najverojatnije radi o mestu koje će promijeniti zemaljsku istoriju. Naime, s obzirom na nepostojanje službenog znanja o drevnoj civilizaciji graditelja i korisnika piramida, nakon mnogo hiljada godina teško je razlučiti stvarne događaje i ličnosti od mašte pripovedača. Uglavnom, ovo mesto je započelo s procesom promena, pokrenute su pozitivne energije u spajanju mostova među ljudima. Menjanjem svesti o našem poreklu menja se i svest o nama samima, a to nam može pomoći u odgonetavanju temeljnih pitanja: ko smo, odakle dolazimo, kuda idemo i zašto smo ovde?

Odmor nakon hodanja na piramidi Mjeseca

KAMENE KUGLE - ZAVIDOVIĆI

Na povratku kući četvorka je posetila magično mesto kao iz bajke ili nekog uzbudljivog SF-filma -Zavidoviće. Predvečer, šuma, procep između dva brdašca, maleni potočić okružen kamenim stenama, a na mnogim mestima izbijaju savršene kamene kugle različitih veličina. Neke kugle tek delimično vire iz zemlje, a neke su nažalost razbijene. Izgubi se osećaj da li se radi o prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti. Zasad se ne zna ko je postavio te misteriozne kamene kugle, ni kada, ni koja im je funkcija. Moguće je da su kreirane u isto vrijeme kad i piramide u Bosanskoj dolini piramida. Zemlja ih je izbacila kako bismo im se divili i čudili njihovoj izradi i lepoti.

Zanimljivost je da su kamene kugle pronađene svuda u Bosni. Pored onih koje se nalaze u Zavidovićima, koji predstavljaju najveće nalazište kamenih kugli, također ih ima i u Banja Luci (sela Trn i Slatina), Teočaku, Maglaju, Ozanićima, Olovu, Srebreniku a i  u drugim mestima. Uglavnom, slične su kamenim kuglama koje su pronađene u Kostariki, Meksiku, Australiji, Novom Zelandu, Turskoj, Tunisu. Nakon što je prošle godine u Zavidovićima osnovan Arheološki park: Bosanske kamene kugle na inicijativu Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, i dalje pristižu informacije o novim lokalitetima na kojima su pronađene kamene kugle. Ipak, kad se čovjek bolje zamisli - zaista, kako to da dosad nismo čuli za njih? Kud to zapravo gledamo i što zaista vidimo? Koji to selektivni program nosimo u sebi?


Lepo je videti i zapamtiti ovakva mesta koja predstavljaju magnet za radoznale te preneti utiske drugima. Piramida je kao živi organizam. Diše s prirodom. Osluškuje svoje posetitelje, nudi im svoje misterije na odgonetavanje. Ova teritorija je zaista raj za istraživače! Potrebno je imati odvažnosti i poverenja u sebe, sposobnosti da se prepoznaju i prihvate znakovi koji se nude na vidljivom nivou građevina, kako bi se, na kraju, došlo do suptilnijeg dela unutar nas.
 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement