aheologija kolekcionarstvo istorija mali oglasi internet aukcije forum chat knjiga gostiju zanimljivosti svetske misterije
   
  Arheologija
  Najvece prevare
 

          SEST NAJVECIH ISTORIJSKIH PREVARA

Ćirković je rekao da su „naučne prevare kroz istoriju pokazale da je iluzorno očekivati da je nauka u stanju da ljude načini boljim"...

Viši naučni saradnik Astronomske opservatorije u Beogradu Milan Ćirković napravio je listu šest najvećih naučnih prevara svih vremena. Prevare u nauci, kako tvrdi Ćirković, mogu dovesti do ogromnih šteta i dugotrajnih zabluda, a teško se otkrivaju zbog nedovoljno razvijenih sistema kontrole, kakvi postoje u svetu sporta, umetnosti i finansija.

PODVALA - Na predavanju pod nazivom „Velike prevare u istoriji nauke", Ćirković je rekao da su „naučne prevare kroz istoriju pokazale da je iluzorno očekivati da je nauka u stanju da ljude načini boljim".
- Prevare potiču od naučnika, usmerene su na stručnu javnost, a zbog slabe kritičke svesti urednika, dobijaju veliku promociju u strukovnim publikacijama. Takođe, eksperimentalno posmatrački aspekti nauke podložniji su prevarama od teorijskih - rekao je Ćirković.


1. Čovek iz Piltdauna

Prvo mesto zauzima „otkriće" lobanje čoveka iz Piltdauna, zbog kojeg je svetska paleontologija 40 godina bila na pogrešnom putu u izučavanju razvoja praistorijskog čoveka. Čovek iz Piltdauna, koji je u prvoj polovini 20. veka uvršćen u nacionalno blago Velike Britanije, bio je zapravo vešt falsifikat, napravljen u laboratoriji hemijskim sredstvima - kombinacija lobanje savremenog čoveka i vilice orangutana.


2. Rikšenova otkrića

Drugo mesto „osvojio" je Jan Hen Rikšen koji umalo nije dobio Nobelovu nagradu na osnovu lažiranih tvrdnji da je načinio revolucionarne pomake u materiji supreprovodnika i nanotehnologije. Onda se ispostavilo da se ogledi ne mogu replicirati, da je evidencija o eksperimentima izgubljena i da je u njima korišćena kopija istovetnog termalnog šuma.


3. Farbanje miša

Genetičar Vilijam Samerlini je „smislio" krajnje originalan način da dokaže mogućnost transplatacije tkiva bez obzira na genetsku raznolikost davaoca i primaoca tkiva. Tako je na miša sa belim krznom „presadio" tkivo miša sa crnim krznom. Prosto ko pasulj, ofarbao ga je crnim flomasterom. Kada je njegova prevara otkrivena, postao je psihijatrijski slučaj.


4. Inteligencija blizanaca

Britanski pciholog - psihopata Siril Bart tvrdio je da jednojajčani blizanci nasleđuju istovetni koeficijent inteligencije. Naknadno se dokazalo da ta teorija nema veze sa istinom.
Posle njegove smrti (1971) otkrića su proglašena falsifikatom, ali su neki njegovi rani radovi otkirvanjem ove prevare ostali ''neoštećeni''.

5. Žabe - babice

Lamarkista Pol Kamerer eksperimentisao je sa žabama - babicama. One se tako nazivaju zato što mužjak nosi oplođena jajašca. Za razliku od većine drugih vodozemaca, žaba - babica se razmnožava na suvom. Kamerer je rešio da natera žabe - babice da se razmnožavaju u vodi. I uspeo je, ali je potomstvo uginulo.


6. Ravnodnevnica

Antički naučnik Ptolomej navodno je posmatrao i proučavao ravnodnevnicu koja se dogodila 36 sati ranije! Ovaj astronom, geograf i matematičar je utemeljivač geocentrične teorije prema kojoj se sva nebeska tela okreću oko Zemlje. Teorija je važila više od 1.400 godina, sve do usvajanja Kopernikove heliocentrične teorije.
 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement